Quicktext hotel chatbot
Zámek Lužec Spa & Wellness Resort v Nejdku hodnocení

Historie Zámku Lužec

HISTORIE ZÁMKU LUŽEC

Pouhých 14km jsou od Zámku Lužec vzdáleny Karlovy Vary, které  jsou již 600 let nejoblíbenějšími z českých lázní, a od nepaměti je navštěvují lidé z celého světa. Karlovarským termálním vodám lidé přisuzovali léčivou moc ještě dávno před založením města. Opravdový věhlas získaly Karlovy Vary na sklonku 14. století, kdy Karel IV. k údivu dvorních lékařů léčil své nemocné údy termální vodou z jednoho místního pramene. Tehdy se zvěsti о „místu síly“ rozšířily po celé Evropě, a v průběhu následujících století se karlovarští lékaři začali učit zdokonalovat nejrůznější způsoby vodoléčby.

Současně v této době se začala psát historie Zámku Lužec, který byl postaven královským příkazem českého krále Karla IV. ve 14 století jako místo přenocování a úkrytu před rozmary počasí v dobách královským honů. Později se začal zámek využívat ke strategickému rozmístění vojsk Jana Žižky, válčícího proti křižákům a rovněž sloužil jako laboratoř českého krále Rudolfa II, který ve stěnách sálů zámku pracoval na vynálezu elixíru věčného mládí.

Historie lázní Karlovy Vary a Zámku Lužec jsou navzájem úzce provázané, a pamatují doby úpadku i rozmachu. Tato místa se nejvíce dostávala do povědomí v dobách živelných pohrom a nejrůznějších válek. Nejbouřlivější rozkvět zažily Karlovy Vary, když se zde v ohromném množství stavěla sanatoria a ozdravovny. Období po první světové válce je epochou rozkvětu Zámku Lužec, kdy v roce 1919 místní movitý mecenáš Paul Albrecht Weinkauf, uchvácený starými pověstmi a okolní přírodou pověřil známého mnichovského architekta Brendla, aby přestavěl staré lovecké nocležiště na nový zámek. Později, po smrti tohoto magnáta, je zámek převeden do majetku zdravotní pojišťovací společnosti, která v tomto městě založila sanatorium.

Historie lázní Karlovy Vary je neoddělitelně spjata i s druhou světovou válkou a fašistickou okupací. Ale naštěstí se toto místo dočkalo zvláštní lásky německých generálů, v době války se v prostorách sanatoria Zámek Lužec léčili zasloužilí letci Luftwaffe a sám Hermann Göring. Po válce a během roku 1945 se v zámku rekreovali představitelé československé politické elity a následně byly tyto lázně zpřístupněny široké československé veřejnosti.

Současnost Zámku Lužec se začíná psát v roce 2010, kdy rozsáhlá rekonstrukce změnila toto místo v elegantní **** hotel stylizovaný do atmosféry loveckého zámečku Karla IV.  Změnilo se i území kolem zámku. Byly vystavěny altány a vyhlídky, park a parkoviště se 100 parkovacími místy. Netknutou zůstává právě čistá příroda a pramenitá voda, klid a úžasná krajina, staletími vlastněná významnými knížaty a králi.

V roce 2014 se Zámek Lužec SPA & Welness Resort**** představuje svým hostům v obnovené podobě. Dnes je to moderní wellnessový hotelový resort.