Quicktext hotel chatbot
Zámek Lužec Spa & Wellness Resort v Nejdku hodnocení

COVID

Podmínky ubytování: Důležitá informace pro klienty!

CO POTŘEBUJETE K NÁVŠTĚVĚ NAŠEHO RESORTU?

  • v daný okamžik platný ke dni 22.11.2021 lze bezinfekčnost prokázat pouze certifikátem o očkování, potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 ne starším než 180 dní. PCR testy jsou uznávány pouze ve výjimečných případech.
  • V souvislosti s prokázáním bezinfekčnosti platí výjimka možnosti prokázání se PCR testem (ne starším než 72 hod.), pro ubytované osoby z důvodu pracovní cesty, potřeby péče o jinou osobu, osobě má být poskytnuta zdravotní služba a již ubytovaným osobám (před nařízením změn).
  • Potvrzení musí předkládat dospělí, potvrzení nemusí předkládat děti do 12-ti let.

Wichtige Informationen für unsere Hotelgäste!

 Was Sie brauchen, um unser Resort zu besuchen:

  • ab 22.11.2021 ist im Resort 2-G-Regelung gültig: Sie brauchen vollständiger Impfung (14 Tage nach der letzten Impfung) oder Genesung Bescheinigung (die zugrunde liegende positive PCR-Testung liegt mindestens 11 Tage sowie maximal 180 Tage zurück)
  • PCR-Tests werden nur in Ausnahmefällen akzeptiert.
  • Im Zusammenhang mit dem Nachweis besteht eine Ausnahme – die Möglichkeit des Nachweises durch PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden), nur für untergebrachte Personen wegen Dienstreise,
  • Pflegebedürftigkeit einer anderen Person, für die die medizinische Leistung erbracht werden soll und für bereits untergebrachte Personen (bevor die Verordnung veröffentlicht wurde).
  • Die Bescheinigung muss von Erwachsenen vorgelegt werden, die Bescheinigung muss nicht von Kindern unter 12 Jahren vorgelegt werden.